Mphamvu za Mulungu Zosunga Oyera Mtima

Gawani

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email


Chifukwa cha mphamvu za Mulungu ndi chifuniro chake, anthu woyera mtima apirira mu chikulupirira chawo mpaka kumapeto kwa moyo.